Select Your Perfect Plan

WHMCS Install & Configپکیج نصب و راه اندازی WHMCS
--------------------------
نصب WHMCS
--------------------------
پیکربندی WHMCS
--------------------------
تغییر آدرس پیشفرض مدیریت به آدرس دلخواه
--------------------------
تعریف Cronjobs
--------------------------
تعریف sitemap برای یک بار
--------------------------
تعریف محصولات , دامین ها , پرسنل و ... با هزینه جداگانه خواهد بود , پس از سفارش از طریق افزونه های سرویس میتوانید درخواست تعریف سرویس و محصولات نمایید